Dotační programy

Rekonstrukce budovy školy Josefův Důl pro potřeby mateřské školy Tymiška

V říjnu 2018 byly na zahájeny stavební úpravy nevyužívané budovy bývalé základní školy v Josefově Dole. V rámci projektu došlo k její kompletní rekonstrukci a úpravě pro potřeby mateřské školy. V obci Josefův Důl tak vznikla mateřská škola s kapacitou 75 dětí. Z důvodu zajištění bezbariérovosti celé mateřské školy bylo součástí projektu i vybudování nájezdových ramp, bezbariérových toalet a pořízení schodolezu. Na akci byla poskytnuta dotace ve výši 95 % (85 % Evropské fondy, 10 % státní rozpočet).

Projekt byl realizován v rámci Integrovaného plánu rozvoje území Mladá Boleslav (IPRÚ).

  • Zahájení realizace projektu: 20. 4. 2018
  • Ukončení realizace projektu: 31.1. 2019 
  • Název projektu: Rekonstrukce budovy školy Josefův Důl pro potřeby mateřské školy Tymiška
  • Operační program: Integrovaný regionální operační program 
  • Prioritní osa: 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů,
  • Specifický cíl: 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení