Naše aktivity

Provoz v létě / Příměstské tábory (NOVINKA OD LÉTA 2020)

V létě MŠ Tymiška o.p.s. funguje pouze v provozovně Josefův Důl 22 a třída Kuřátek a Káčátek z Bakova nad Jizerou je připojena mezi tři heterogenní třídy z Josefova Dolu, Berušky, Světlušky a Žabičky.

Zavřeno bývá v létě zpravidla 2-3 týdny, a tedy povětšinou 14 dní dle dovolené ve Škoda auto, a.s. a poslední týden v srpnu, kdy připravujeme školku na nový školní rok.

Příměstské tábory jsou našim novým projektem z léta 2020, kde rodičům dětí, docházejících do MŠ Tymiška o.p.s. a nejen jim, poskytujeme možnost se přihlásit na příměstské tábory, které probíhají v měsíci srpen. Je to podobně probíhající režim jako při běžném chodu školy, ovšem s mnohem bohatší a pestřejším obsahem.  Příměstské tábory jsou obsaženy ve dvou tematikách, Všeználek a Kuchaříček, které mají obsahově dětem spoustu, co nabídnout. Tábory trvají 2 týdny. Do příměstských táborů se mohou přihlásit děti ve věku 4 – 7 let.

Kuchaříček je zaměřen na získání kuchařské gramotnosti, aby i přes malý věk dětí, děti dokázaly rozpoznat základní rozdělení potravin, jako je například zelenina, ovoce, jaké náčiní je třeba u stolování, jaká jídla ochutnáme ve světě, jaké zásady je třeba dodržovat v kuchyni a v neposlední řadě, co vše v kuchyni můžeme nalézt a jak se tyto věci používají. Díky financím z Evropské unie se nám povedlo vše teoretické dětem převést do praxe, a tak si vše děti mohou osahat a se vším se setkat. Dále nás každý den čeká příprava nějakého pokrmu, který si s chutí také sníme. A velkým kulinářským vrcholem je zejména čtvrteční „kotlíkový“ guláš či v prvním turnusu bramborová polévka. Děti jsou většinu času venku na zahradě školy.

Všeználek je o propojení a vnímání skrz živly, které nás obklopují a o úžasech přírody, které máme denně okolo nás a možná je ani tolik v uspěchané době nevnímáme. Tedy jsme se zabýváme vodou, větrem, ohněm a Zemí.  S každým živlem se pojí spousta pokusů, které stejně jako ostatní činnosti se vším spojené provádíme venku hned vedle tichého lesa, sousedící se školní zahradou. Vrcholem tématického celku je stopovaná, kterou děti absolvují v rámci klidné a krásné obce Josefův Důl, kde už známe všechna zákoutí a máme to zde moc rádi.

Oba týdny je pro děti připraven na poslední den výlet, co se týče prvního ročníku, tak jsme se v prvním týdnu vydali do Zoo Chleby a druhý turnus jel do Mirákula, na oba výlety jsme si s dětmi chystali trička, abychom se rozeznali, a také jsme měli barevně odlišené čepice pro každou tématiku.

Celoroční kroužky:

V rámci mateřské školy nabízíme kroužek anglického jazyka, „Rolnička“, což je kroužek plný dramatické, hudební a pohybové výchovy, který nachystá na konec školního roku divadelní představení pro celou školku, dále „Šikulkové“, což je výtvarný kroužek nad rámec výtvarné výchovy v MŠ a také se nám v Bakově znovu objevil pro pár zájemců kroužek Flétniček, v neposlední řadě vedeme předškolní výchovu „Předškoláka“ pro naše největší děti, které se chystají do školy. Kroužky se vyučují zpravidla od října do června. Děti se učí v malých skupinkách s vedením zaměstnanců školy. Kroužky jsou bezplatné. Anglický jazyk je vyučován podle metodiky Wattsenglish Ltd., kterou škola odebírá. Předškoláci si tvoří své portfólio prací, na kterém trénují přípravu před nástupem do školy a dále tak získávají zpětnou vazbu, jak jim práce a vyučování jde. Také se dětem věnujeme z hlediska logopedické prevence, kdy s předškolními dětmi v rámci kroužku „Slovíčkaření“ trénujeme problematiku hlásek, učíme se melodická říkadla a básně, trénujeme paměť, věcné a obecné vyjadřování, rozvíjíme slovní zásobu.

Po tělovýchovné stránce se dětem věnujeme v průběhu dopolední činnosti denně, ať už ve formě klasického předcvičování, hraní pohybových her, tak s využitím švédských lavic, overballů na dětskou jógu, švihadel, lan na chůzi aj., proto další sportovní kroužky již nenabízíme.

Akce:

Kromě adaptačního zářijového měsíce, kdy se spíše soustředíme na začlenění nových kamarádů mezi ty stávající, s dětmi podnikáme výlety do Ekocenter (např. v Ekocentrum Zahrada – zvířata na farmě, hospodářská zvířata), navštěvujeme knihovnu, výstavy (např. historické oblékání dětí v Dobrovicích), naučné programy (např. pohádkový les v Mladé Boleslavi) , sami si vymýšlíme naučné stezky v Klokočském lese (např. putování s myškou Tymiškou) a v neposlední řadě pro předškoláky vymýšlíme pompézní pasování na školáky (např. „vyřazení dětí“ v kapli v Klokočském lese).

Spolupráce:

Spolupracujeme se základními školami, navštěvujeme akce, které základní školy připravují, nebo se na nich podílí (např. Cirkus bez zvířat). Na základě této spolupráce mají předškolní děti možnost vyzkoušet si zápis nanečisto, kde jsou podrobeni úkolům, které je u opravdového zápisu čekají. 

Navázali jsme také spolupráci se společností ŠKODA AUTO a.s., která každému dítěti, jež zatím nedovršilo 3. roku, přispívá měsíčně 700,- Kč. 

Spolupracujeme rovněž s městy, ve kterých působíme, skrze které se účastníme akcí pořádaných městem, například Dětský den v Bakově nad Jizerou.

Běžný denní režim školy:

Celkový provoz MŠ je od 06:00 do 16:30 hod.

06:00 – 07:50 hod. Děti se scházejí ve třídě. Věnujeme se zpravidla výtvarné nebo pracovní činnosti a volné hře, námětové hře dětí, které nemají chuť vyrábět, nebo si již své výrobky vyrobily.
07:50 – 08:00 hod. Uklízíme třídu a pomůcky, které jsme používali během rána.
08:00 – 08:30 hod. Probíhá tělovýchovná chvilka, tedy cvičení s dětmi vyplněno rušnou částí (hry, hra na klavír aj.) a posléze protahování, cvičení v souladu a návaznosti na školní vzdělávací program, dětská jóga, prevence klenby nožní aj.
08:30 – 09:00 hod. Děti svačí.
09:00 – 11:30 hod. Vedeme komunikativní kruh a posléze odcházíme do šatny a následuje dle přízně počasí pobyt venku na zahradě či po okolí mateřské školy.
11:30 – 12:00 hod. Děti obědvají a chystají se ke spánku.
12:00 – 14:00 hod. Děti spí, k usínání jim čteme pohádky.
14:20 – 14:45 hod. Děti svačí v jídelně a přesouvají se do třídy na další komunikativní kruh.
14:45 – 15:15 hod. Probíhá komunikativní kruh, kde opakujeme poznatky z ranního kruhu, hodnotíme, učíme se novým poznatkům v rámci školního vzdělávacího programu apod.
15:15 – 16:20 hod. Děti mají volné nebo námětové hry a postupně odchází domů.

Vyzvedávání dětí je možné v době od 11:45 do 12:00 hodinách a poté v odpoledních hodinách od 14:00 do 16:20 hod., kdy již dbáme o poslední možný odchod dítěte ze školky. V mimořádných případech je možné přivést či odvést dítě v jinou denní dobu, vše je vždy ovšem nutné včasně projednat s třídní učitelkou.