Světlušky Debř

Třídní učitelky
Klára Bartoňová
Věra Myslíková