Berušky Debř

Třídní učitelky
Jana Dlouhá
Veronika Tymichová